Ramona Laurentzen

Ramona Laurentzen Hatha Yoga/ Yin Yoga

*For English, please scroll down*

Welkom!

Het leven met plezier leven, dat is het thema waar ik (Ramona, hi!) mezelf steeds aan blijf herinneren. Door het volgen van diverse trainingen (o.a. Hatha/Vinyasa yoga (Nepal), Yin Yoga (Nederland), watermassage (India) en energie werk (Ibiza)) en met regelmaat te reflecteren op mijn leven, heb ik geleerd dat we de keuze hebben hoe we een situatie ervaren. En, dat die keuze grotendeels bepaalt hoe je je voelt en wie je bent. Ik kies er voor om gelukkig te zijn, en, door yoga sessies te verzorgen mag ik wat van mijn geluk met jou delen.

Doe mee met de les als je interesse hebt een 60 minuten Hatha sessie, waarin Yin elementen zijn geïntegreerd. Er is volledige focus en aandacht voor de centrale asana, waar door middel van een gedegen warming-up en naderhand een ontspannende cooling down, ruimte ontstaat om je eigen variant van dat moment te ontdekken. Ook meditatie en ontspanning zijn onderdelen waar aandacht aan wordt besteed. Bovenal, plezier hebben tijdens een sessie is de mooiste manier om yoga te beleven. Yoga richt zich op het ontwikkelen van bewustzijn in het hier en nu en dat bewustzijn is – wat mij betreft – zoveel eenvoudiger te creëren als er ruimte is voor verwondering en een oprechte lach.

Hatha Yoga met Yin elementen

Donderdagavond van 20.30-21.30 uur 

Kennismaking (eenmalig per persoon, 6 weken geldig): €15,- voor 2 sessies

1Flow: €15,- voor één losse sessie

5Flow (10 weken geldig): €60,- voor 5 sessies

11Flow (16 weken geldig): €111,- voor 11 sessies

Bring a Friend (niet i.c.m. kennismaking/5Flow/11Flow): €25,- gezamenlijk (jullie nemen samen deel aan dezelfde sessie)

Je ontvangt ook een stempelkaart die iedere sessie wordt afgestempeld. Een volle kaart geeft recht op één gratis sessie.

Alle niveaus zijn welkom, omdat we uiteindelijk allemaal beginners blijven. Afhankelijk van de groep, zijn de sessies ofwel Nederlandstalig, ofwel wordt er zowel Nederlands als Engels gesproken.

Reserveer je mat door “Ik ben er bij” + je naam + datum van de sessie dat je komt te appen naar +31624987220. Maak je gebruik van de Bring a Friend optie, geef dan tegelijkertijd ook zijn/haar naam door.

Heb je een vraag en/of wil je meer informatie, neem dan contact op via:

ramona@agualuna.world

+31624987220

Zien we elkaar op de mat?

 

Welcome!

Living life with a joyful heart, that’s a gentle intention I (Ramona, hi!) choose every day. By participating in various programmes (e.g. Hatha/Vinyasa Yoga (Nepal), Yin Yoga (The Netherlands), water massage (India) and energy work (Ibiza)) and every now and then reflecting on my life, I learned that being able to choose how you experience any given situation has a huge impact on how you are and who you are. I choose to be happy, and, luckily, by teaching yoga I may share that happiness.

Join me if you’re up for a 60 minutes Hatha yoga class, incorporating some Yin elements as well. We’ll prepare and cool down focused on one key asana each session. Meditation and relaxation are also included as a way to become present in the moment. Hopefully with a smile, as any asana and life in general just becomes more pleasant. I design classes to support you in discovering your softness by finding your inner strength.

Hatha Yoga with Yin elements

Thursday evening 20.15-21.15 hours

Introduction (once per person, valid for 6 weeks): €15,- for 2 sessions

1Flow: €15,- for one session

5Flow (valid for 10 weeks): €60,- for 5 sessions

11Flow (valid for 16 weeks): €111,- for 11 sessions

Bring a Friend (not available combined with introduction/5Flow/11Flow): €25,- together (the two of you join the same session)

You’ll receive a customer card, which, when you’ve collected all its stamps, gives you access to one free session.

Sessions are open to all levels, as we are all beginners, always. Dependent on the group, instruction is either in Dutch or in Dutch and English.

Claim your mat by texting “I’m in” + your name + date of the session you’ll be joining to +31624987220. If you use the Bring a Friend option, include his/her name in the above-mentioned text as well.

If you have any questions and/or would like to receive more information, feel free to contact me via:

ramona@agualuna.world

+31624987220

Shall we meet on the mat?

Hatha with a touch of Yin Yoga